Obchodni podminky

Provozovatel internetového obchodu

Tomáš Linhart

se sídlem:

Hrabákova 1980

148 00, Praha 4

IČ: 62960792

DIČ: CZ7501030834

 

 

 

Úvodní ustanovení

 

Níže uvedené podmínky a ustanovení vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Tomáš Linhart jako prodávajícího a kupujících (zákazník, spotřebitel). A to kupující který i který spotřebitel není.

 

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Pokud je smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Pojmy:

Prodávající je firma Tomáš Linhart se sídlem Hrabákova 1980, Praha 4, 148 00 – je podnikatel který prostřednictvím jiných podnikatelů nebo na přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Dle platné právní úpravy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel, je zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je zákazník podnikatel, který nakupuje výrobky či využívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky či službami. Takovýto kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Objednávka a kupní smlouva

 

Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy, ta vzniká přijetím písemné objednávky.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená v registračním formuláři.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a úplném zaplacení kupní ceny.

 

 

Doručování zboží a dodací lhůty:

 

Pro doručování zboží využíváme služeb přepravní společnosti PPL (Professional parcel logistic, http://www.ppl.cz/

 

Zboží, které máme skladem zákazník obdrží nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

 

Platební podmínky:

Platba na dobírku

Konečnou cenu objednávky včetně poštovného a doběrečného uhradíte v hotovosti (popř. v některých regionech kartou) řidiči PPL při převzetí zásilky.

 

Platba hotově při osobním převzetí

Zboží je možné převzít a uhradit po předchozí domluvě v našem skladu v Krámech u Nového Knína.

 

Platba předem na účet

Zboží Vám bude zasláno jakmile bude platba připsána na náš účet.

MONETA Money Bank, a. s.
189736109/0600
SWIFT: AGBACZPP
IBAN: CZ42 0600 0000 0001 8973 6109

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny c souladu s „reklamačním řádem“ firmy Tomáš Linhart a právním předpisy České republiky v platném znění.

 

Ochrana osobních dat

Firma Tomáš Linhart prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu firmy Tomáš Linhart a nebudou zveřejněny, zneužity či poskytnuty jinému subjektu. Osobní údaje jsou shromažďovány obchodních, marketingových, statistických a logistických důvodů a bude s nimi nakládáno dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stánkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. paragraf 262 odstavec I. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. paragraf409 anásl.